کد خبر: 436354 A

ایلنا: سازمان لیگ برتر فوتسال برنامه نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  سایت رسمی فدراسیون فوتبال، نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال بانوان با دیدار دو تیم سایپا و دانشگاه آزاد تهران از 10 دی ماه آغاز می‌شود.

برنامه مسابقات به شرح ذیل است: 

جمعه 10 دی ماه- هفته سیزدهم- ساعت 11:00

سایپا تهران- دانشگاه آزاد تهران- شهربانو- تهران

شهرداری رشت- استقلال ساری-آتش نشانی- رشت

بازرگانی امیر نوشهر-کارا شیراز-رنگرز- نوشهر

شهرداری زنجان-سپاهان اصفهان-امام خمینی(ره)-زنجان

دختران کویر کرمان-می رشت سپید رود - فجر- کرمان

پالایش نفت آبادان- ملی حفاری ایران-هفده شهریور- اهواز

جمعه 17 دی ماه-هفته چهاردهم- ساعت 11:00

دانشگاه آزادی تهران- استقلال ساری-علوم تحقیقات- تهران

سایپا تهران-بازرگانی امیر نوشهر-شهر بانو- تهران

شهرداری زنجان- شهرداری رشت- امام خمینی(ره)-زنجان

کارا شیراز-می رشت سپید رود-ربانی- شیراز

سپاهان اصفهان-پالایش نفت آبادان-توحید- مبارکه

ملی حفاری ایران- دختران کویر کرمانت-پیامبر اعظم- اهواز

جمعه 24 دی ماه- هفته چهاردهم-ساعت 11:00

بازرگانی امیر نوشهر-دانشگاه آزادی تهران-رنگرز-نوشهر

استقلال ساری-شهرداری زنجان-شهرداری- ساری

می رشت سپید رود-سایپا تهران-شش هزار نفری-رشت

پالایش نفت آبادان-شهرداری رشت- 17 شهریور-اهواز

کارا شیراز- ملی حفاری ایران-ربانی- شیراز

دختران کویر کرمان- سپاهان اصفهان-فجر- کرمان

جمعه یک بهمن ماه- هفته پانزدهم- ساعت 11:00

دانشگاه آزاد تهران- شهرداری  زنجان-علوم تحقیقات- تهران

بازرگانی امیر نوشهر- می رشت سپید رود-رنگرز- نوشهر

استقلال ساری- پالایش نفت آبادان-شهرداری- ساری

ملی حفاری ایران- سایپا تهران- پیامبر اعظم- اهواز

شهرداری رشت- دختران کویر کرمان- آتش نشانی-رشت

سپاهان اصفهان- کارا شیراز-توحید- مبارکه

جمعه 8 بهمن ماه- هفته شانزدهم-ساعت 11:00

می رشت سپید رود-دانشگاه آزادی تهران- شش هزار نفری-رشت

پالایش نفت آبادان- شهرداری زنجان- 17 شهریور- اهواز

بازرگانی امیر نوشهر-ملی حفاری ایران-رنگرز- نوشهر

دختران کویر کرمان-استقلال ساری-فجر- کرمان

سایپا تهران- سپاهان اصفهان- شهربانو-تهران

کارا شیراز- شهرداری رشت-ربانی- شیراز

جمعه 15 بهمن- هفته هفدهم- ساعت 11:00

پالایش نفت آبادان-دانشگاه آزاد تهران- 17 شهریور-اهواز

ملی حفاری ایران- می رشت سپید رود-پیامبر اعظم-اهواز

شهرداری زنجان-دختران کویر کرمان- امام خمینی(ره)-زنجان

سپاهان اصفهان-بازرگانی امیر نوشهر- توحید- مبارکه اصفهان

استقلال ساری- کارا شیراز- شهرداری- ساری

شهرداری رشت-سایپا تهران- آتش نشانی-رشت

پنجشنبه 21 بهمن ماه- هفته هجدهم-ساعت 11:00

دانشگاه آزا تهران- ملی حفاری ایران-علوم تحقیقات- تهران

پالایش نفت آبادان- دختران کویر کرمان- 17 شهریور-اهواز

می رشت سپید رود- سپاهان اصفهان-شش هزار نفری-رشت

کارا شیراز- شهرداری زنجان-ربانی- شیراز

بازرگانی امیر نوشهر- شهرداری رشت- رنگرز- نوشهر

ساپیا تهران- استقلال ساری- شهربانو- تهران

جمعه29 بهمن ماه- هفته نوزدهم- ساعت 11:00

دختران کویر کرمان- دانشگاه آزاد تهران- فجر- کرمان

ملی حفاری ایران- سپاهان اصفهان-پیامبر اعظم-اهواز

پالایش نفت آبادان-کارا شیراز-هفده شهریور-اهواز

شهرداری رشت-می رشت سپید رود-آتش نشانی-رشت

شهرداری زنجان- سایپا تهران- امام خمینی(ره)-زنجان

استقلال ساری-بازرگانی امیر نوشهر-شهرداری- ساری

جمعه 6 اسفند ماه- هفته بیستم-ساعت 11:00

دانشگاه آزاد تهران- سپاهان اصفهان- علوم تحقیقات- تهران

کارا شیراز- دختران کویر کرمان- ربانی- شیراز

ملی حفاری ایران- شهرداری رشت- پیامبر اعظم-اهواز

سایپا تهران- پالایش نفت آبادان-شهربانو- تهران

می رشت سپید رود-استقلال ساری-شش هزار نفری-رشت

بازرگانی امیر نوشهر- شهرداری زنجان-رنگرز- نوشهر

جمعه 13 اسفند ماه - هفته بیست و یکم-ساعت 11:00

دانشگاه آزاد تهران-کارا شیراز- علوم تحقیقات- تهران

شهرداری رشت-سپاهان اصفهان-آتش نشانی-رشت

دختران کویر کرمان-سایپا تهران-فجر- کرمان

استقلال ساری-ملی حفاری ایران-شهرداری-ساری

پالایش نفت آبادان-بازرگانی امیر نوشهر-هفده شهریور- اهواز

شهرداری زنجان- می رشت سپید رود-امام خمینی(ره)-زنجان

جمعه 20 اسفند ماه-هفته بیست و دوم- ساعت 11:00

شهرداری رشت- دانشگاه آزاد تهران-یازدهم- آتش نشانی

کارا شیراز- سایپا تهران-ربانی- شیراز

سپاهان اصفهان- استقلال ساری-توحید- مبارکه

بازرگانی امیر نوشهر- دختران کویر کرمان-رنگرز- نوشهر

ملی حفاری ایران- شهرداری زنجان-پیامبر اعظم-اهواز

می رشت سپید رود- پالایش نفت آبادان- شش هزار نفری- رشت

فدراسیون فوتبال لیگ برتر فوتسال بانوان برنامه نیم فصل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر