کد خبر: 888996 A

ایران کیش ضمن تمدید گواهینامه رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیک برای یک دوره دوساله، توانست رتبه قبلی خود در رشته شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی رابه رتبه یک در این رشته ارتقاء دهد، ضمن اینکه برای اولین بار از زمان تاسیس، در رشته تولید وارائه رایانه های غیرMain Frame نیز نائل به رتبه یک در رسته سخت افزار شد.

به گزارش ایلنا، شرکت کارت اعتباری ایران کیش برای چندمین بارمتوالی طی سالهای اخیرموفق به ارتقا رتبه‌های قبلی و کسب رتبه دررشته سخت افزارازمعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری شده است.

به این ترتیب ایران کیش هم اکنون در 7 رشته بشرح ذیل دارای پایه یک است:

خدمات پشتیبانی

تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری

ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزارها

ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای حامل محتوا

امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی

تولید وارائه رایانه های غیرMain Frame

 با کسب گواهی های فوق ایران کیش قادرخواهدبودضمن ارائه خدمات تخصصی متنوع درحوزه های مختلف( فن آوری اطلاعات، سخت افزار، نرم افزارو...) ، درهریک ازاین رشته ها 12 قرارداد با مبلغ نامحدودبانظام بانکی کشوریاسایرمتولیان دراین حوزه منعقدکند.

به جز موارد ذکرشده درحال حاضر شرکت دارای در 4رتبه پایه4دررشته های آموزش و پژوهش، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک خدمات شبکه های اطلاع رسانیProviders و سیستم های ویژه ایران کیش نیزاست.

بر اساس مصوبات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی، بانک‌ها و… مکلفندصرفاً با شرکت‌هایی که  نائل به دریافت گواهینامه مورداشاره شده باشندقراردادمنعقد کند. صحت اطلاعات مورداشاره از طریق سایتsajar.mporg.ir قابل رویت است.

موضوع رتبه بندی یکی از مهمترین عواملی است که شرکت های فعال درحوزه انفورماتیک باید آن را پیگیری و دریافت کنند .

براساس مصوبات معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری و شورای عالی انفورماتیک ( از زیر مجموعه های معاونت مذکور) کلیه دستگاه های اجرایی دولتی،بانکهاو.... موظفند قراردادهایشان را صرفا"با شرکت های دارای گواهینامه رتبه بندی ازشورای عالی انفورماتیک منعقدکنند.

گواهینامه های صادره توسط شورای عالی انفورماتیک در رسته های خدمات، سخت افزار، نرم افزار، انتقال اطلاعات و مشاوره صادرمی شود که هریک ازآنها دارای رشته ها وگرایشهای متعددی هستند.

ایران رایانه ریاست جمهوری نرم افزار برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر