کد خبر: 767123 A

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد؛

درنشست علمی دانش‌آموختگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سازمان بهره‌وری آسیایی به موضوع آمادگی برای انقلاب صنعتی چهارم، ارزیابی و گام‌هایی برای تولیدکنندگان پرداخته شد.

به گزارش ایلنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نشست علمی دانش‌آموختگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سازمان بهره‌وری آسیایی با حضور مدیران، کارشناسان و متخصصان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه و بخش خصوصی با موضوع جنبه‌های مختلف انقلاب صنعتی چهارم برگزار شد.

در این نشست، سیدمهدی حاتمیان، مدیرکل دفتر مدیریت استراتژیک و کسب و کارهای نوین با ارایه مقاله‌ «آمادگی برای انقلاب صنعتی چهارم، ارزیابی و گام‌هایی برای تولید‌کنندگان» به ارتباط پیوسته و بایسته بین digitizing، digitalizing و انقلاب صنعتی چهارم پرداخت.

در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر مدیریت استراتژیک و کسب و کارهای نوین، تجربیات و آموخته‌های خود از دوره آموزشی سازمان بهره‌وری آسیابی تایوان در سال 2018 را با شرکت‌کنندگان به اشتراک گذاشت.

در بخش دیگری از این نشست پرسش و پاسخ‌هایی در مورد چگونگی ارزیابی شرایط موجود در بخش دولتی و خصوصی و همچنین نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ورود به عرصه انقلاب صنعتی چهارم در ایران، توسط حاضران مطرح و در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

ارتباطات و فناوری اطلاعات انقلاب بهره وری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخش دولتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر