کد خبر: 699209 A

سرمایه شرکت سایان‌کارت از طریق مطالبات حال شده سرمایداران از مبلغ 313.774.952.500 ریال به مبلغ 500.000.000.000 منقسم به 500.000.000 سهم 1000 ریالی افزایش یافت.

 به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی سایان کارت، به اطلاع می‌رساند به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌سایان کارت مورخ 97/07/22 مقرر شد:

سرمایه شرکت سایان‌کارت از طریق مطالبات حال شده سرمایداران از مبلغ 313.774.952.500 ریال به مبلغ 500.000.000.000 منقسم به 500.000.000  سهم 1000 ریالی افزایش یافت که جزئیات بیشتر به شرح زیر است:

  1. سرمایه شرکت قبل از افزایش: 313.774.952.500 ریال
  2. مبلغ افزایش سرمایه: 186.225.047.500 ریال
  3. سرمایه فعلی شرکت: 500.000.000.000 ریال
  4. نوع سهم: عادی با نام

این تصمیمات در پایگاه آگهی‌های سازمان ثبت اسناد با شماره ثبت 165137 و سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی قابل دسترس است.

 

جمهوری اسلامی سرمایه افزایش روزنامه سایان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر