کد خبر: 990856 A

دراولین ماه از نیمه دوم سال جاری ۵۲۳ طراح نشان شیما را از کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور دریافت کردند.

به گزارش ایلنا، واحد نشان شیما علاوه بر صدور ۵۲۳ شناسه، تعداد ۱۵۹ مالکیت معنوی را نیز صادر کرده است.

این کارگروه همچنین ۲ مجوز برای طراحی و تولید را نیز در مهرماه صادر کرده است.

 کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، "شناسه یکپارچه مد و لباس ایرانی" با عنوان نشان "شیما"، به استناد وظایف و آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس را در راستای ترویج الگوهای ملی و بومی و هدایت بازار تولید و نیز ترغیب مردم در پرهیز از انتخاب الگوهای بیگانه از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشورصادر می‌شود.

طرح‌های حائز دریافت نشان شیما از سوی هنرمندان، طراحان و تولیدکنندگان مد و لباس ایرانی ارائه شده و با شرط بهره‌گیری آثار از نمادها و شاخص‌های هنر طراحی و تولید لباس، این نشان به ثبت‌نام کنندگان و متقاضیان اعطا می‌شود.

شاخص قانون مد هنر شیما
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر