کد خبر: 984987 A

مجید پویامهر متخلص به فراز اصفهانی شعری را در سوگ محمدرضا شجریان با نام «آوای وطن» سرود.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  مجید پویامهر متخلص به فراز اصفهانی شاعر، نویسنده و وکیل دادگستری  شعری را به مناسبت درگذشت محمدرضا شجریان سرود.

این شعر در قالب مستزاد و آراسته به صنعت ادبی توشیح است که در ادامه می‌خوانید:

آوای وطن

 

شمع هنر و فرّهی نای وطن رفت      

                                     آوای وطن رفت

 

                                               افسوس که روح "غزل ناب" زتن رفت 

                                                                                       آوای وطن رفت

جان خسته  و آزرده  ز  بیداد  زمانه               

                                         اکسیر یگانه

 

                                                   آن بلبل مستِ  طرب افزای فکن  رفت  

                                                                                      آوای وطن رفت

راوی "ادب" ، "جان جهان " " مرغ سحر" خوان      

                                                  آن خسرو فرزان

 

                                           با " شور" و " نوا " نغمه ارباب سخن رفت

                                                                                      آوای وطن رفت

یاران  همه  خواندند  سرود  غم  هجران      

                                                در" کلبه احزان "

 

                                              خنیاگر  آزادی  این  دیر  کهن   رفت     

                                                                                      آوای وطن رفت

از جان به " فراز " است، طنینِ " ربنا " یش

                                                 آوای ثنایش

 

                                       " پویا " به ره  و" مِهر" به سر، نی بِشِکن رفت

                                                                                      آوای وطن رفت

نظمی که  بیفکند  به  کاخ  خوش  آواز       

                                               دراوج زپرواز

 

                                                    فردوسی طوسی زمان بود و زمن رفت

                                                                                      آوای وطن رفت

محمدرضا شجریان ربنای شجریان استاد آواز ایران فراز اصفهانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر