کد خبر: 976456 A

۵۰۰ سند تاریخی دوره قاجاریه از سوی سید محمد منصور، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران اهدا شد.

به گزارش ایلنا، با حضور محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران، ۵۰۰ سند تاریخی دوره قاجاریه مربوط به بهبهان از سوی سید محمد منصور، عضوهیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ششم مهر ۱۳۹۹ به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد. این اسناد با ارزش، روشنگر نکات مهمی از تاریخ، فرهنگ، علم و همچنین مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه بهبهان است.

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران، دارای بیش از شانزده هزار نسخه خطی برخط است و اخیراً نیز بالغ بر چهار هزار عکس قاجاری را در وبگاه خود قرار داده است.

ادبیات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه تهران کتابخانه علوم انسانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر