کد خبر: 973683 A

دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی مجوز برگزاری برای پنجاهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «رشد»، اولین دوره آفرین‌واره ملی فیلم «عاشورایی» و برگزاری مراسم و رویدادهای سینمایی «موسسه هنر و تجربه» در طی سال جاری را صادرکرد.

به گزارش ایلنا، دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی در پاسخ به درخواست برگزاری برای پنجاهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «رشد» از تاریخ ۲۱تا۲۸ آذر۹۹ در شهر تهران و به دبیری آقای سیدسعید بدیعی با رعایت آیین‌نامه هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن در خصوص نظارت بر نمایش آثار دیداری، شنیداری موافقت کرد.

همچنین دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی در پاسخ به درخواست برگزاری اولین دوره آفرین‌واره ملی فیلم «عاشورایی» از تاریخ ۷ تا۸آبان۹۹ در شهر زنجان و به دبیری فاطمه کرباسی با رعایت آیین‌نامه هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن در خصوص نظارت بر نمایش آثار دیداری، شنیداری موافقت کرد.

هنر و تجربه سازمان سینمایی جشنواره فیلم رشد جشنواره فیلم عاشورایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر