کد خبر: 973290 A

نخستین ترجمه فارسی از انجیل یهودا منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب انجیل یهودا که نزدیک به هزار و هفتصد سال اثری از آن پیدا نبود، سرانجام در غاری در مصر پیدا شده است. کشف دستنوشته‌هایی که در مصر پیدا شد، مطالعات مسیحیت پژوهشی را در قرن بیستم وارد عرصه‌ای جدید از تحولات کرده است. این انجیل که برخلاف اناجیل عهد جدید، چهره مثبتی از یهودا ارائه می‌دهد، سبب شده تا متفکران دینی و سکولار مجددا دست به بازخوانی مسیحیت از رهگذر امکان‌های تفسیری برآمده از این متن بزنند.

نشر ققنوس؛ انجیل یهودا را که دستنوشته‌های فردی به نام چاکوس است را با ترجمه شروین اولیایی و به قیمت بیست و پنج هزار تومان منتشر کرده است. مترجم اثر در مقدمه توضیح می‌دهد که کتاب را نه بر اساس ترجمه‌های رایج آن به زبان‌های اروپایی بلکه از متن صالی به فارسی برگردانده است.

انجیل یهودا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر