کد خبر: 963404 A

دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی مجوز برگزاری برای اولین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه "صنعت بیمه"،اولین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه"سابات" و اولین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه "سلفی۲۰"را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر جشنواره ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی در پاسخ به درخواست برگزاری برای اولین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه "صنعت بیمه"، از تاریخ ۳ تا ۶ آذر ۹۹ در شهر تهران و به دبیری امیر کرم یزدی با رعایت آیین‌نامه هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن در خصوص نظارت بر نمایش آثار دیداری، شنیداری موافقت کرد.

همچنین دفتر جشنواره ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی در پاسخ به درخواست برگزاری اولین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه "سابات" از تاریخ ۱۰ تا۱۳آبان۹۹ در شهر یزد و به دبیری مجید جوادیان زاده با رعایت آیین‌نامه هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن در خصوص نظارت بر نمایش آثار دیداری، شنیداری موافقت کرد.

دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی در پاسخ به درخواست برگزاری اولین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه"سلفی۲۰" از تاریخ ۱مهر تا ۵ آبان۹۹ در فضای مجازی و به دبیری مریم دوستی با رعایت آیین‌نامه هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن در خصوص نظارت بر نمایش آثار دیداری، شنیداری موافقت کرد.

 

سازمان سینمایی جشنواره سلفی 20 جشنواره صنعت بیمه جشنواره فیلم کوتاه سابات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر