کد خبر: 962076 A

مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد کتابخانه ملی مطرح کرد؛

مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: به دنبال ارزشیابی و تعیین تکلیف سوابق راکد و با آزادسازی بیش از 79 هزار متر مربع در فضاهای بایگانی صرفه‌جویی بزرگی در هزینه‌های اداری مجموعه دستگاه قضایی انجام شد.

به گزارش ایلنا، جلال طاهری (مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی) ایران گفت: بیش از چهار میلیون پرونده از دسته پرونده‌های ضروری و آرشیوی به مخازن ویژه اسناد معاونت اسناد ملی ایران انتقال پیدا کرد و بیش از 112 میلیون پرونده مختومه قضایی از سال 1389 لغایت پایان سال 1398 توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ساماندهی، ارزشیابی و تعیین تکلیف شد.

طاهری ادامه داد: بخش مهمی از پرونده‌های ضروری و آرشیوی انتقالی، مربوط به وقایع حساس و تاریخی کشور است و به لحاظ زمانی، دوره قاجار تاکنون را دربرمی‌گیرد.

وی با اشاره به دستاوردها و اقدامات مهم سازمان در ساماندهی بایگانی‌ها و ارزشیابی پرونده‌های قضایی و شبه‌قضایی، افزود: در دوره زمانی مذکور بیش از 108میلیون پرونده مختومه غیرضروری و غیرآرشیوی پس از طی مراحل قانونی از دستگاه قضایی خارج و با آزادسازی بیش از 79 هزار متر مربع در فضاهای بایگانی، صرفه‌جویی بزرگی در هزینه‌های اداری کشور انجام شده است.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی پرونده های قضایی جلال طاهری مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر