کد خبر: 958627 A

«نیمه پنهان» (زنان ایران در آستانه قرن بیستم) که منتخبی از اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرماست منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «نیمه پنهان» (زنان ایران در آستانه قرن بیستم)، منتخبی از اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما به انضمام منتخبی از کتابچه مخارج و مواجب ملتزمین رکاب است که از سوی نشر تاریخ ایران روانه بازار کتاب شده است.

این کتاب به کوشش منصوره اتحادیه، شیوا رضایی و علیرضا نیک‌نژاد تهیه شده است و شامل فصولی چون «مقدمه: زنان در آستانه قرن بیستم»، «عرایض زنان عامله بین سال‌های ۱۳۲۲- ۱۳۲۰ ق»، «عرایض زنان عامله بین سال‌های ۱۳۳۲- ۱۳۳۰ ق»، «عرایض زنان عامله بی‌تاریخ»، «نامه‌های خانوادگی زنان»، «یادداشته‌های مقدمه»، خلاصه اسناد عرایض، منتخبی از کتابچه مخارج و مواجب ملتزمین رکاب، و تصاویر است.

در بخشی از مقدمه کتاب چنین آمده است:

«کتاب پیش‌رو بر مبنای دو دسته سند تنظیم شده است که در نگاه اول ارتباطی با هم ندارند، ولی آنچه این دو را به هم مرتبط می‌کند، موقعیت اجتماعی و مالی زنان است، قبل از آنکه وقایع سیاسی قرن بیستم شرایط زندگانی را دگرگون کند. به همین دلیل عنوان کتاب را «نیمه پنهان» و مقدمه آن را بر مبنای زنان ایران در آستانه قرن بیستم گذاشتیم.»

قسمت اول کتاب مکاتبات زنان مربوط به دو دوره حکومت عبدالحسین میرزا فرمانفرما در کرمانشاه طی سال‌های ۲۲–۱۳۲۰ق و ۱۳۳۱-۳۲ق است. این قسمت از دو بخش تشکیل می‌شود؛ بخشی مربوط به مکاتبات عمومی زنان و بخشی درباره مکاتبات خصوصی زنان خانواده فرمانفرما است.

قسمت دوم کتاب هم فصلی است از کتابچه «مخارج ملتزمین رکاب» در سلطنت مظفرالدین شاه در ۱۳۱۶ق/ ۱۲۷۷ش. مطالب این فصل مربوط به پرداخت مواجب و انواع مقرری می‌شد که در این کتاب آنچه مربوط به بخش زنان بوده معرفی شده است.

نیمه پنهان اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرم زنان ایران در آستانه قرن بیستم نشر تاریخ ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر