کد خبر: 948109 A

مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی:

مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی گفت: طرح مرمت قلعه پرتغالی‌های هرمز قبل از مرمت باید به ستاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارسال و بررسی می‌شد. متأسفانه اقداماتی که در این قلعه انجام شده، مورد تأیید دفتر حفظ و احیا نیست.

به گزارش ایلنا، سید هادی احمدی ‌روئینی (مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی) گفت: مرمتی که در قلعه پرتغالی‌ها انجام‌شده مورد تأیید ما نیست، متأسفانه روندی که برای انجام اقدامات اجرایی باید انجام می‌شده، طی نشده است.

او افزود: طرح مرمت این قلعه ابتدا باید در استان تهیه و سپس به ستاد ارسال می‌شد و پس از بررسی، در صورت نداشتن مشکل برای اجرا، به استان ابلاغ می‌َشد. در نهایت این فرآیند منتهی به صدور پروانه مرمت (حکم مرمت) می‌َشود و این حکم نشان‌دهنده طی شدن روند استاندارد بررسی طرح است.

مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی تصریح کرد: متأسفانه در مورد قلعه پرتغالی‌ها این فرآیند طی نشده و بدون هماهنگی با ستاد انجام‌شده است. کار مرمت این قلعه اسفند سال ۹۸ توسط دفتر حفظ و احیا متوقف شده است و اخیراً هیچ اقدامی بر روی آن انجام نشده است.

او افزود:‌ طرحی را که ما بررسی و ابلاغ نکردیم، نمی‌توانیم تأیید کنیم.

احمدی ‌روئین درباره علت بی‌اطلاعی از انجام این مرمت گفت: اعتبارات مرمت چون از محل اعتبارات استانی بوده ما از انجام آن خبر نداشتیم. پس‌ازاینکه متوجه شدیم این قلعه مرمت می‌شود کارشناسان ما نسبت به توقف مرمت قلعه و ارائه طرح، تذکر دادند.

او تصریح کرد: قرار است کارشناسانی را برای بررسی طرح مرمت اعزام کنیم، اما به نظر می‌رسد در استفاده از مصالح مغایرت‌هایی وجود داشته باشد.

مرمت قلعه هرمز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر