کد خبر: 948020 A

برای نخستین بار در ایران اتفاق می‌افتد:

برای نخستین بار در کشور و در چارچوب اهداف توسعه پایدار میراث جهانی منظر باستان شناسی ساسانی فارس در دو منطقه فیروزآباد و سروستان بَرَند سازی با نام میراث جهانی انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، علیرضا عسکری چاوردی (مدیر پایگاه میراث جهانی منظر ساسانی باستان‌شناسی فارس در حوزه فیروزآباد و سروستان)  با اشاره به برند‌سازی محصولات با نام میراث جهانی، گفت: محصولات خاص تولیدی، غذاهای سنتّی ویژه این دو منطقه، دست‌بافته‌های عشایری، هنرهای سنتی، صنایع دستی و آداب و رسوم خاص این دو منطقه با نام میراث جهانی یونسکو بَرند‌سازی می‌شود. 

به گفته او، این برنامه دانش بنیان در چارچوب تفاهم‌نامه و موافقت صنایع غذایی و اداره بازرگانی با استاندارد کیفیت بَرند سازی می‌شود.

چاوردی افزود:  بَرند میراث جهانی نه تنها زمینه رقابت بین المللی برای توسعه پایدار سنّت‌های پایدار مردم این مناطق را فراهم می‌آورد بلکه بسیاری از نوآوری‌های جدید دانش بنیان این مناطق را می‌توان با نام و نشان میراث جهانی بَرند سازی کرد. 

این استاد دانشگاه شیراز و مدیر پروژه میراث جهانی منظر ساسانی باستان شناسی فارس در حوزه فیروزآباد و سروستان با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم سنّت‌ها و دستاوردهای مناطق سرزمین خود را ارزش گذاری کنیم و آنها را در سطح جهانی معتبر سازیم اظهار داشت:  مهمترین بَرندهای میراث جهانی نظیر گلسرخ فارس در منطقه فیروزآباد بیش از چند هزار سال قدمت دارد که فلکه گلسرخ الله در خروجی شهر شیراز با این نام و گبّه میراث جهانی فیروزآباد با فیلم گبّه برند سازی شد.

وی با اشاره به اینکه  پسته سروستان با این بَرند به عنوان یک سنّت غذائی پایدار زمینه رقابت بین المللی را بدست می‌آورد و آداب و رسوم قشقائی‌ها با بَرَند میراث جهانی در جشنواره‌های بین المللی معرّف فرهنگ پایدار مناطق میراث جهانی خواهد بود گفت: در مجموع توسعه پایدار با رویکرد حفظ فرهنگ و سنّت‌های تاریخی اصالت دار همراه می‌شود که ریشه در بنیان‌های چند هزارساله دارد و این دستاورد میراث جهانی برای فرهیختگی جوامع محلّی ساکن در این مناطق است. 

مجموعه "میراث جهانی منظر باستان‌شناسی محور ساسانی فارس" در چهل و دومین گردهمایی مجمع جهانی یونسکو در شهر منامه بحرین در تیرماه ۱۳۹۷ شمسی با شماره ثبت ۱۵۶۸ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. 

میراث جهانی منطقه فیروزآباد و سروستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر