کد خبر: 945434 A

مهدی طالب از اساتید پیشکسوت این دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درگذشت.

به گزارش ایلنا، مهدی طالب از اساتید پیشکسوت این دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درگذشت.

مهدی طالب، متولد سال ۱۳۲۴ نهاوند بود و مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه میرال فرانسه و نیز در رشته جغرافیای انسانی از دانشگاه دانیل فوشه-میرال تولوز فرانسه و دکتری خود را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه میرال فرانسه اخذ کرد.

بالغ بر ۴۰ جلد کتاب از او در زمینه‌های جامعه شناسی، جامعه شناسی روستایی و تأمین اجتماعی به یادگار مانده است و بسیاری از کتاب‌های ایشان سرفصل دانشگاهی است.

جامعه دانشگاه تهران کارشناسی کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر