کد خبر: 944885 A

پنجمین اثر بشیر علوی با نام "دو منظومه نویافته"(سال‌های سیاه و شکوفه‌های حمیدی شیرازی) به چاپ رسید.

به گزارش ایلنا، بشیر علوی (نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی استان بوشهر)با اشاره به انتشار کتاب دو منظومه نویافته، در زمینه انتشار این کتاب اظهار داشت: این اثر شامل دو منظومه نایاب و از دست رفته مهدی حمیدی شیرازی است که با یافتن نسخه اهدایی رهی معیری و محمد گلبن توسط انتشارات آرون به چاپ رسیده است. 

او گفت: هر دو اثر به صورت نسخه مایکروفیلم موجود بوده که تصحیح و بررسی شد و منظومه«سال‌های سیاه » سال ۱۳۲۵و منظومه «شکوفه‌ها» سال ۱۳۱۷به چاپ رسیدند که به زودی در همان اوان کار نایاب شدند.

علوی در ادامه متذکر شد: از آنجا که در این دو اثر به ویژه «سال‌های سیاه» به شدت به دستگاه پهلوی و به ویژه پهلوی اول تاخته شده و اشعاری تند و گزنده در سرزنش و شماتت آن دوران و آن اشخاص سروده شده است، احتمال زیاد می‌رود که خیلی زود توسط عمال پهلوی جمع آوری و نابود شده باشد. 

وی خاطرنشان کرد: این دو اثر به اثبات می‌رسانند که حمیدی شیرازی صرفاً دغدغه عاطفه غنایی و فردی نداشته و نسبت به وضعیت دوره و روزگار سیاسی و اجتماعی خود بی‌تفاوت نبوده و شعرهایی غرّآ و آتشین در رد ظالم و دوره ظلم سروده است.

علوی تصریح کرد: کشور خدایان، انعکاس افکار ایرانیان، جزیره نشین، از مجسمه شاه به چه فکر افتادم، وطن!، ایده‌آل رضاشاه، نبردگاه شهریور، غوغای آذربایجان و ده‌ها عنوان شعر دیگر در این مجموعه نشانی از پر ملات بودن عاطفه اجتماعی و فکر و مؤلفه‌های ذهنی حمیدی شیرازی به شمار می‌رود. 

این پژوهشگر ادبی در پایان افزود: دراین اثر به مصاحبه با همسر و فرزند حمیدی شیرازی نیز پرداخته شده است و بسیاری از نگارش بزرگان آن دوره از آثار حمیدی نیز ضمیمه شده است.

کتاب دو منظومه نویافته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر