کد خبر: 944755 A

پل الوار شاعر فرانسوی با سرودن شعر «تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم» یکی از عاشقانه‌ترین و احساسی‌ترین اشعار خود را به مرحله ظهور نهاد. این شعر به تازگی با اجرای مهرداد محمدپور منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پل الوار از آن دست شاعرانی است که بیش از دیگران شعر بین دو جنگ جهانی در فرانسه را تحت تأثیر خود قرار داده‌است. اشعار الوار در عین اینکه دستمایه اجتماعی و سیاسی دارند، اغلب رنگی از عشق و عاطفه دارند همچنین در اشعار او نشانه از سبک تمام شاعران سوررئالیست دیده می‌شود. شعر او به علت محتوای انسان‌دوستانه و توصیف احساسات عمیق و پرشور، تأثیری عمیق روی تمام قشرها خلق گذاشت و بدین ترتیب او بهترین شاعر نسل خود شد. شعر الوار: کوتاه، فشرده، و مخاطبه‌ای است. تجربه‌های شرکت او درجنگ داخلی اسپانیا و سایر حوادث زمان، باعث شدند که او همیشه برای محرومان و آزادی خواهان موضعگیری نماید. 

در این میان شعر «تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم» یکی از لطیف‌ترین و عاشقانه‌ترین اشعار الوار است که حسی از دوست داشتن و امید را به خواننده القا می‌کند.

تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته‌ام دوست می‌دارم

تو را به خاطر عطر نان گرم

برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم

برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت

لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت

دوست می‌دارم ...

تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم

برای پشت کردن به آرزوهای محال

به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می‌دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم

تو را به خاطر بوی لاله‌های وحشی

به خاطر گونه‌های زرین آفتاب گردان

تو را به خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم

تو را به جای همه کسانی که ندیده‌ام دوست می‌دارم

تورا برای لبخند تلخ لحظه‌ها

پرواز شیرین خاطره‌ها دوست می‌دارم

تورا به اندازه‌ی همه‌ی کسانی که نخواهم دید

دوست می‌دارم ...

اندازه قطرات باران، اندازه‌ی ستاره‌های آسمان دوست می‌دارم

تو را به اندازه خودت، اندازه آن قلب پاکت دوست می‌دارم

تو را بخاطر دوست داشتن دوست می‌دارم

تو را به جای همه‌ی کسانی که نمی‌شناخته‌ام ...دوست می‌دارم

تو را به جای همه‌ی روزگارانی که نمی‌زیسته‌ام ...دوست می‌دارم

برای خاطر عطر نان گرم

و برفی که آب می‌شود

و برای نخستین گل‌ها

تو را به خاطر دوست داشتن...دوست می‌دارم

تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی‌دارم

دوست می‌دارم ...

 

تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم پل الوار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر