کد خبر: 939507 A

مدیر موزه آبگینه و سفالینه‌های ایران گفت: پروژه مرمت و نجات بخشی آثار موزه آبگینه و سفالینه ایران با حضور چندین کارشناسان مرمت با ۳۰ اثر این موزه شروع می‌شود.

به گزارش ایلنا، حمید وکیل باشی (مدیر موزه آبگینه و سفالینه های ایران) با اشاره به آغاز پروژه مرمت آثار موزه گفت: در این طرح ۳۰ اثر از موزه آبگینه مرمت و نجات‌بخشی می‌شود. اولین مرحله قبل از هر گونه اقدام حفاظتی و مرمتی، مستندنگاری دقیق و ثبت وضعیت اولیه هر شی است. در ابتدا از زوایای مختلف با اشل از اشیاء عکاسی و سپس سایر مشخصات فیزیکی مانند وزن و ابعاد ثبت می‌شود.

وکیل باشی افزود: در مرحله بعد وضعیت شی از لحاظ استحکام، میزان آلودگی و سایر آسیب‌های نیازمند مرمت، بررسی و پس از مرحله مستندنگاری اقدامات حفاظتی و مرمتی شروع و بستگی به نوع آسیب، استحکام بخشی و یا پاکسازی اولیه اجرا می‌شود.

او خاطرنشان کرد: پس از مراحل فوق در صورت نیاز وصالی و در نهایت پاکسازی و استحکام بخشی نهایی، مراحل حفاظت و مرمت مجدد عکاسی از زوایای مختلف و مستندنگاری محقق می‌شود.

آبگینه موزه آبگینه مرمت آثار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر