کد خبر: 932381 A

سیروس شمیسا با انتخاب تعدادی از اشعار، کتابی در قالب گزینه اشعار روانه بازار کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب گزینه اشعار سیروس شمیسا توسط انتشارات مروارید روانه بازار کتاب شده است.

شمیسا در مقدمه این کتاب عنوان می‌کند: انتخاب شعرها قاعده باید معیاری داشته باشد، مثلا ذوق و پسند خوانندگان  یا پسند و ذوق خود شاعر، پسند خود من قصاید و قطعات من هم بوده است که به شیوه قدما سروده‌ام و در آن‌ها تلمیحات و اشارات مرسوم در ادب سنتی بسیار است و به اصطلاح فضلایی است که جز برای اهل فن ممکن است لطفی نداشته باشد و لذا جز یکی دو نمونه بیشتر نیاورده‌ام.

سلیقه من آن بود که شعرهای نو و شعرهایی که در قوالب سنتی است از هم مجزا و در دو بخش تدوین شوند. به هر حال، حال و هوای اشعار نو و کهن با هم متفاوت است.

اشعار این کتاب از کتاب‌هایی از جمله وزن پاییزی خواب آشتیانی، چهل شعر ویسمن، سه منظومه فردوسی، کهن جامه فردوسی، زندگی قدیمی است علم، اخبار باغ‌های بزرگ میترا و تاریخ باد میترا انتخاب شده‌اند.

در متن پشت جلد این کتاب آمده است:

جاده یعنی سفر سوی شهری که باید از آن جا سفر کرد

جاده یک انزوای مورّب

جاده یک امتداد غم آلود

جاده یعنی غروبی که باید در آن خستگی را تکاند

جاده تصویر مغشوش آرامش خانه ها در دل باغ ها

جاده یعنی سخن با درخت و در و دشت

جاده رؤیای یک کوه مبهوت در خواب خاک

جاده تفسیر دیروز در متن امروز

سیروس شمیسا اشعار سیروس شمیسا گزینه اشعار سیروس شمیسا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر