کد خبر: 929985 A

سخنگوی انجمن سینماداران کشور خبر داد:

محمدرضا منصوری گفت: قیمت بلیت سینما تغییری نکرده اما زین پس ۹ درصد ارزش افزوده از مخاطبان دریافت می‌شود.

محمدرضا منصوری (دبیر و سخنگوی انجمن سینماداران کشور) درباره قیمت بلیت سینماها در دور جدید اکران، به خبرنگار ایلنا گفت: قیمت بلیت تغییر نکرده است، اما ۹ درصد ارزش افزوده که در گذشته از مخاطبان دریافت نمی‌شد، زین پس روی بلیت فیلم‌ها منظور می‌شود. به این ترتیب ۹ درصد از قیمت بلیت سینماهای مدرن، ممتاز و درجه یک به بهای بلیت سینما اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: بر این اساس قیمت سینماهای مدرن که در گذشته ۲۰ هزار تومان بود، به ۲۲ هزار و پانصد تومان، قیمت سینماهای ممتاز که ۱۵ هزار بود، به بیش از ۱۶ هزار و قیمت بلیت سینماهای درجه یک که ۱۲ هزار تومان بود، به بیش از ۱۳ هزار تومان رسیده است.

منصوری در ادامه اظهار داشت: البته این را باید بگویم که مکاتباتی با سازمان سینمایی انجام شده که بر اساس آن ریاست سازمان قول داده‌اند که با رایزنی خود، سینما و به طور کل کارهای فرهنگی و هنری را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کنند.

فرهنگی و هنری ارزش بلیت سینما افزوده قیمت بلیت سینما به ۲۲ هزار و پانصد رسید دریافت ۹ درصد ارزش افزوده از مخاطبان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر