کد خبر: 889304 A

خوشنویس پیشکسوت:

یکی از خوشنویسان پیشکسوت با اشاره به آنکه اقبال عمومی برای خرید آثار کلاسیک بسیار کم شده است، گفت: هنوز هنرمندان به یادگیری خوشنویسی کلاسیک و آموزش آن اقبال نشان می‌دهند اما بازار اقتصاد هنر در این حوزه خوب نیست.

به گزارش ایلنا، علی فرزبود (خوشنویس پیشکسوت) معتقد است: از اقتصاد خوشنویسی کاملاً به دور هستیم  این در حالی است که در گذشته خوشنویسی رونق خوبی در حوزه اقتصاد و هنر داشت اما امروزه به خصوص در حوزه خوشنویسی کلاسیک بازار اشباع شده است.  در واقع می توان گفت خوشنویسی کلاسیک در بازار اقتصاد هنر جایی برای فروش ندارد اما  نقاشی خط همچنان توانسته بازار خود را فروش آثار هنری حفظ کند.

 او زیبایی و حضور رنگ و فرم در نقاشی خط را یکی از عوامل اصلی اقبال جامعه از این هنر عنوان کرد و گفت:  نقاشیخط صرفاً خوشنویسی نیست و رنگ و فرم در آن جای دارد.  البته در حوزه خوشنویسی سیاه مشق هم‌چنان مخاطبان خود را دارد چراکه فرم و ترکیب بندی‌های خواص در سیاه مشق اجرا می‌شود اما چلیپا نویسی و به نوعی خوشنویسی کلاسیک برای مردم عادی شده است.

  فرزبود وی تصریح کرد:  با این وجود هنوز هنرمندان به یادگیری خوشنویسی کلاسیک و آموزش آن  اقبال نشان می‌دهند  اما بازار اقتصاد هنر در این حوزه خوب نیست.  هنرمندان به خاطر  خوشنویسی  به یادگیری آن می‌پردازند نه صرف اقتصاد هنر  چرا که بازار اشباع شده در نهایت می‌توان گفت خوشنویسی کلاسیک در مرحله آموزش به حیات ادامه می‌دهد. 

 این هنرمند که دارای نشان درجه یک هنری است تصریح کرد: خوشنویسی کلاسیک به خصوص در شهرستان‌ها بازار خوبی ندارد البته معتقد هستم در تهران نیز این حوزه مورد اقبال قرار نمی‌گیرد.  این هنرمندان هنر را برای هنر می‌خواهند. تعداد هنرمندان خوشنویس نیز افزایش یافته و بازار از حجم خوشنویسی کلاسیک اشباع شده است. اقبال عمومی برای خرید آثار کلاسیک بسیار کم است.  هرچند می‌توان تغییراتی کوچک در شکسته نستعلیق ایجاد کرد اما ایجاد چنین تغییراتی در خط نستعلیق امکان ندارد و باید خط و مشی گذشتگان را ادامه داد.

 او در خصوص برگزاری حراج‌های تخصصی در حوزه خوشنویسی مانند حراج باران گفت: در برخی از این حراج‌ها به همه هنرمندان اجازه حضور داده نمی‌شود و معمولاً هنرمندانی کارهایشان به حراج گذاشته می‌شود که مشتری داشته باشند. 

 به گفته فرزبود، در حال حاضر حلقه مفقوده خوشنویسی کتابت است این در حالی است که در گذشته خوشنویسان نامدار به واسطه کتابت‌هایی که انجام می‌دادند شناخته می شدند اما این روزها حوزه کتاب است جایی در خوشنویسی کلاسیک ایران ندارد.

اقتصاد هنر اقتصاد هنر معاصر خوشنویسی کلاسیک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر