کد خبر: 853184 A

سرپرست هیئت باستان شناسی اعلام کرد:

شواهد موجود و یافته‌های فرهنگی از دوره باکون که درنتیجه کاوش باستان شناختی تپه گل افشان شهرستان سمیرم به دست آمد نشان می‌دهد، این منطقه در این دوره کاملا تحت نفوذ فرهنگ‌های پیش از تاریخی فارس بوده است.

به گزارش ایلنا، محمدحسین طاهری (سرپرست هیئت باستان شناسی) با اعلام خبر آغاز پژوهش‌ها در سمیرم گفت: این پروژه در راستای برنامه پژوهشی شهرستان سمیرم اصفهان و در ادامه پژوهش‌های قبلی برای مطالعه این منطقه در هزاره پنجم پیش از میلاد و با مجوز پژوهشگاه انجام شد.

او با بیان اینکه نام تپه گل افشان برگرفته از روستای کنار محوطه است، افزود: این تپه در ناحیه جنوب شرقی شهرستان سمیرم، در نزدیکی مرز استان فارس با  ارتفاع ۲۳۶۰ متر از سطح آبهای آزاد  قرار گرفته و متشکل از یک پشته خاکی با ارتفاع ۳ متر از سطح دشت است.

این باستان شناس اظهار داشت: کاوش در این محوطه باهدف لایه نگاری، شناخت بیشتر فضاهای سکونتی و همچنین اقتصاد معیشتی ساکنین این محوطه در هزاره پنجم پیش از میلاد انجام گرفت که در پی آن با ایجاد ۴ ترانشه بر سطح محوطه آثاری از معماری خشتی ساکنین این محوطه در دوره باکون مشاهده شد.

او تصریح کرد: همینطور یافته‌های فرهنگی شامل سفال‌های منقوش و ساده دوره باکون، ابزارهای سنگی، اشیاء شمارشی، اشیاء مسی، پیکرک‌ها و یافته‌های دیگری از این دوره در این محوطه کشف شد.

سرپرست هیئت باستان شناسی با بیان این نکته که با توجه به شواهد موجود به نظر می‌رسد این منطقه در این دوره کاملا تحت نفوذ فرهنگ‌های پیش از تاریخی فارس بوده  خاطرنشان کرد: شواهدی از نفوذ فرهنگ‌های فلات مرکزی و بختیاری مشاهده نشد.

وی در پایان از  نمونه برداری به منظور انجام آزمایش رادیوکربن برای انجام مطالعات تکمیلی خبر داد و اظهار داشت: مطالعه بقایای گیاهی و جانوری محوطه نیز به زودی آغاز می‌شود.

تپه گل افشان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر