کد خبر: 820166 A

به گزارش خبرنگار ایلنا، موسیقی پاپ پس از انقلاب سرنوشتی متمایز با آنچه پیش از انقلاب بر این حوزه مترتب شده، یافت. درواقع بازخوانی دیباچه‌ای از تاریخ «نخستین‌ها» و «ترین‌ها»ی موسیقی پاپ، می‌تواند به عنوان کپسول تاریخ پاپ در چهار دهه اخیر به شمار آید که در اینفوگرافی حاضر به آن پرداخته شده است.                                              

10i

موسیقی موسیقی پاپ موسیقی پاپ پس از انقلاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر