کد خبر: 819065 A

سازمان سینمایی شیوه‌نامه رویدادهای سینمایی را منتشر کرد.

 به گزارش ایلنا، در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پیش‌نویس شیوه‌نامه صدور مجوز برگزاری، نظارت و حمایت از رویدادهای سینمایی منتشر شد.

 با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و با توجه به بند 21 ماده 2، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، در راستای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ارزشیابی و ارتقای کمی و کیفی رویدادهای سینمایی، پیش‌نویس شیوه‌نامه صدور مجوز برگزاری، نظارت و حمایت از رویدادهای سینمایی منتشر شد.

 این شیوه‌نامه که در شورای جشنواره‌های سازمان سینمایی آماده شده در دو بخش صدور مجوز و نظارت و ضوابط حمایت از جشنواره‌ها تنظیم شده است.

شیوه نامه رویدادهای سینمایی منتشر شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر