کد خبر: 817671 A

با حکم معاون سیما؛

مرتضی میرباقری معاون سیما، در حکمی مسعود احمدی افزادی را به ریاست ستاد «حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی» منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، در حکم معاون سیما خطاب به مسعود احمدی افزادی آمده، با عنایت به اهمیت زبان و ادبیات فارسی و ضرورت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این خصوص و با توجه به اهداف، ماموریت‌ها و اولویت‌های شبکه آموزش به سمت رئیس ستاد «حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی» منصوب می‌شوید.

در حکم معاون سیما بر استفاده از ظرفیت‌های هم افزایی برون سازمانی با تعامل با ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مسئول و مرتبط با موضوع دبیرخانه، انتخاب و معرفی اولویت‌های محوری و مهم در موضوع مذکور برای ایجاد همگرایی در فعالیت شبکه‌ها، ارتباط و تعامل با شبکه‌های معین و ایجاد حلقه‌های ارتباطی برای تامین، تولید و پخش آثار مرتبط در شبکه‌های همکار و ارائه گزارش ادواری به منظور ارائه در جلسات شورای مدیران سیما و شورای معاونین سازمان تاکید شده است.

باتوجه به تمرکز شبکه چهار سیما بر موضوع مطالعه، کتاب و کتاب خوانی؛ پیگیری امور مربوط به حفظ و ترویج زبان و ادب فارسی به شبکه آموزش سیما واگذار شد و شبکه‌های یک، دو و سه سیما به عنوان شبکه‌های معین معرفی شده‌اند.

استفاده از ظرفیت زبان و ادبیات فارسی معاون شورای مدیران برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر