کد خبر: 814036 A

با تغییر ساختار معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، طی احکامی از سوی رئیس سازمان سینمایی مدیران کل این معاونت معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، بنا به پیشنهاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، حسین انتظامی؛ محمدرضا فرجی را به عنوان «مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم»، بهمن حبشی را به عنوان «مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم» و مصطفی سماوات را به عنوان «مدیرکل دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع» منصوب کرد.

همچنین طی احکام دیگری توسط سیدمحمد مهدی طباطبایی نژاد (معاون ارزشیابی و نظارت) افشین اسدزاده به عنوان «معاون دفترعرضه و نمایش فیلم»، مهدی رنجبر به عنوان «معاون دفتر نظارت بر تولید فیلم» و شهرزاد راستانی به عنوان «معاون دفتر نظارت بر مراکز، مشاغل و مجامع» معرفی شدند.

 

مدیران کل معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی حکم گرفتند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر