کد خبر: 811728 A

درکارگروه مشترک تاکید شد:

نخستین جلسه کارگروه مشترک دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی با حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با هدف احصا و پیگیری مصوبات اجرایی جهت مناسب‌سازی تاسیسات گردشگری کشور برای استفاده معلولان و جانبازان تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، ولی تیموری، معاون گردشگری در نخستین جلسه کارگروه مشترک دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی که با حضور ابراهیم کاظمی مومن‌سرایی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور برگزار شد، ضمن تشریح پشتوانه قانونی این موضوع گفت: «طبق ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان  - مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد، لذا بازنگری و تدوین ضوابط در دستور کار معاونت گردشگری قرار گرفت و فعالیت‌ها و برنامه‌های مرتبط نیز وارد فاز برنامه‌ریزی و  اجرایی شد.» 

او با تاکید بر اینکه ۱۳ درصد افراد کشور نیازمند خدمات دسترس‌پذیر هستند، اظهار کرد: «بر این اساس با هدف توسعه مناسب‌سازی در اماکن گردشگری، کارگروه تخصصی مشترک فی ما‌بین دبیرخانه ستاد و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی تشکیل و بر اساس مقررات، موضوع ذیربط نسبت به اتخاذ تصمیمات اجرایی و عملی در دستور کار قرار گرفته است.»

ولی تیموری در تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای اعمال مناسب‌سازی در ضوابط گردشگری افزود: «در این راستا، فصل سوم از ضوابط مربوط به استاندارد کیفیت خدمات گردشگری و بخش تجهیزات تحت عنوان "امکان دسترسی و توسعه پایدار" در نظر گرفته شد و بیش از نیمی از این فصل به موضوع امکان دسترسی برای معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم‌توان اختصاص یافت، به گونه‌ای که از نحوه آموزش کارکنان تا تامین تجهیزات، امکانات و وسایل رفاهی مورد نیاز برای افراد کم‌توان اعم از انواع معلولین در نظر گرفته شده‌است.»

او همچنین درباره اقدامات صورت گرفته در بخش مناسب‌سازی تاسیسات گردشگری کشور اظهار کرد: «تا‌کنون نشست‌های بسیاری با تشکل‌های فعال در حوزه معلولین به منظور آسیب‌شناسی و امکان‌سنجی اجرای پاراتورها – تورهای ویژه معلولین و جانبازان صورت گرفته است و به استناد امضای سند همکاری میان وزارت و سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO) تعامل در زمینه تحقق ترویج گردشگری قابل دسترس در دستور کار قرار گرفت.»

معاون گردشگری کشور با اشاره به یکی از مصوبات نخستین جلسه کارگروه تخصصی مشترک گفت: «توافق می‌شود وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هنگام صدور یا تمدید مجوز فعالیت کلیه تاسیسات، متقاضیان را به مناسب‌سازی ساختمان محل فعالیت جهت دسترس‌پذیری معلولین و سالمندان تشویق نماید.»

او همچنین خاطرنشان کرد: «علاوه بر این مقرر می‌شود در جلسات آتی کارگروه مشترک دبیرخانه ستاد و وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی موضوعات و مطالب آموزشی مرتبط با مناسب‌سازی محیط و اماکن عمومی در سرفصل‌های دوره‌های آموزشی هتل‌داران و روسای اتحادیه‌ها و سایر گروه‌های مرتبط اضافه شود.»

وزارت میراث‌فرهنگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر