کد خبر: 811549 A

در کارگروه ستاد مناسب‌سازی و معاونت گردشگری مطرح شد:

نخستین جلسه کارگروه مشترک دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی با حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با هدف احصا و پیگیری مصوبات اجرایی جهت مناسب‌سازی تاسیسات گردشگری کشور برای استفاده معلولین و جانبازان معزز، تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، ولی تیموری (معاون گردشگری) در نخستین جلسه کارگروه مشترک دبیرخانه ستاد مناسب‌سازی که با حضور " ابراهیم کاظمی مومن‌سرایی"، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور برگزار شد؛ ضمن تشریح پشتوانه قانونی این موضوع گفت: طبق ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان  - مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد؛ لذا در این راستا بازنگری و تدوین ضوابط در دستور کار معاونت گردشگری قرار گرفت و فعالیت‌ها و برنامه‌های مرتبط نیز وارد فاز برنامه‌ریزی و اجرایی شد.  

معاون گردشگری با تاکید بر اینکه 13 درصد افراد کشور نیازمند خدمات دسترس‌پذیر هستند؛ اظهار کرد: بر این اساس با هدف توسعه مناسب‌سازی در اماکن گردشگری، کارگروه تخصصی مشترک فی ما‌بین دبیرخانه ستاد و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی تشکیل و بر اساس مقررات، موضوع ذیربط نسبت به اتخاذ تصمیمات اجرایی و عملی در دستور کار قرار گرفته است.  

وی درتشریح اقدامات صورت گرفته در راستای اعمال مناسب‌سازی در ضوابط گردشگری افزود: دراین راستا  فصل سوم از ضوابط مربوط به استاندارد کیفیت خدمات گردشگری و بخش تجهیزات تحت عنوان "امکان دسترسی و توسعه پایدار" در نظر گرفته شد و بیش از نیمی از این فصل به موضوع امکان دسترسی برای معلولین جسمی، حرکتی و افراد کم‌توان اختصاص یافت؛ به گونه‌ای که از نحوه آموزش کارکنان تا تامین تجهیزات، امکانات و وسایل رفاهی مورد نیاز برای افراد کم‌توان اعم از انواع معلولین در نظر گرفته شده است.

وی همچنین درباره اقدامات صورت گرفته در بخش مناسب‌سازی تاسیسات گردشگری کشور اظهارکرد: تا‌کنون نشست‌های بسیاری با تشکل‌های فعال در حوزه معلولین به منظور آسیب‌شناسی و امکان‌سنجی اجرای پاراتورها – تورهای ویژه معلولین و جانبازان صورت گرفته است و به استناد امضای سند همکاری میان وزارت و سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO) تعامل در زمینه تحقق ترویج گردشگری قابل دسترس در دستورکار قرارگرفت.

تیموری با اشاره به یکی از مصوبات نخستین جلسه کارگروه تخصصی مشترک گفت: توافق می‌شود وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هنگام صدور یا تمدید مجوز فعالیت کلیه تاسیسات، متقاضیان را به مناسب‌سازی ساختمان محل فعالیت جهت دسترس‌پذیری معلولین و سالمندان تشویق نماید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر این مقرر می‌شود در جلسات آتی کارگروه مشترک دبیرخانه ستاد و وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی موضوعات و مطالب آموزشی مرتبط با مناسب‌سازی محیط و اماکن عمومی در سرفصل‌های دوره‌های آموزشی هتل‌داران و روسای اتحادیه‌ها و سایر گروه‌های مرتبط اضافه گردد.

نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری تاسیسات گردشگری کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر