کد خبر: 807077 A

دو نمایشگاه گروهی نقاشی در خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود.

به گزارش ایلنا، دو نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «انسان بدون انسان» و «اقلیم هشتم» جمعه ۱۵ شهریور در گالری پاییز و میرمیران خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود.

آثار ارائه شده در این دو نمایشگاه  بر اساس روحیات شخصی دانشجویان خلق ‌شده و در معرض تماشای عموم قرار می‌گیرد.

در نمایشگاه «اقلیم هشتم» ۱۸ اثر ارائه شده که حول محوری است که به هر دو جنبه خیال نظر می‌افکند و از یک طرف با وارونگی کامل واقعیت صحنه به صحنه محل نمایش اضطراب و ناپایداری انسان نوین تبدیل می‌شود و از طرف دیگر بیننده با جهان فراسو و جهان مثالی و خلق مداوم روبرو می‌شود، جستجو گری در دو جهان زیر و رو پایین و بالا در این آثار در جایی به هم پیوند می‌خورد و آنجا جایی نیست به جز اقلیم هشتم.

در نمایشگاه «انسان بدون انسان» ۱۵ اثر ارائه شده است، هنرمند تصویرهای گنگ و مبهمی از خود در پژواک قهقهه‌ی ناتمام در هوا که مفهوم انسان بدون انسان در جهان را باز می‌تاباند ارائه کرده است.

تکنیک آثار ارائه شده مختلف است و هنرمندان در استفاده از تکنیک آثار آزاد بوده‌اند.

دو نمایشگاه «انسان بدون انسان» و «اقلیم هشتم» جمعه ۱۵ شهریور ساعت ۱۷ در خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود.

خانه هنرمندان ایران نمایشگاه گروهی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر