کد خبر: 795078 A

معاون امور هنری:

سید مجتبی حسینی در پیامی روز خبرنگار را به خبرنگاران بویژه خبرنگاران هنری تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، سیدمجتبی حسینی (معاون امور هنری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی) در پیامی روز خبرنگار را به خبرنگاران بویژه خبرنگاران هنری تبریک گفت.

«راستی» و «رستگاری»، انجام و فرجام «خبر» و خَلق حقیقت، خُلق و خَلاقیت «خبرنگار» است. دشوار است چَشم تو، چَشم دیگران و دست تو، دست دیگران و پای تو، پای دیگران باشد وَ هیچ از این که از خودت کسر شده‌ای، کوتاه نیایی و گلایه‌مند نباشی. جهاد با جَهل و شرح اندیشه و رواج پرسش‌گری، از علائم دشواری وظیفه‌ای است که به آبادی جهان و آزادی جان می‌پوید.

خبر، مواجهه و مکالمه‌ با او، با تو، با من، با ما و با جمعیت جهان است و بدین خوی و خصلت، خبرنگار، «هنرمندی» است که بی‌ملاحظه‌ی خرسندی‌ها و ناخرسندی‌ها، به «تماشا» می‌ایستد و به «تماشا» تعارف می‌کند.

فروتنانه و با درکِ دردهای این روزهایِ اصحاب ارجمند خبر، روز عزیز خبرنگار را پاس می‌دارم و سپاس‌گوی همه‌ی خبرنگارانی هستم که سخاوتمندانه، رستگاری هنر این سرزمین را آرزو می‌کنند. با تقدیم این تبریک، سروِ سربلند حضورشان را بدین هدیه از حضرت حافظ تحسین می‌کنم:

غلام همّت آنم که زیر چرخ کبود                                             ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست

سیدمجتبی حسینی

معاون امور هنری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خانه موسیقی دفتر موسیقی روز خبرنگار معاونت هنری وزارت ارشاد پیام تبریک سیدمجتبی حسینی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر