کد خبر: 789778 A

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پیام داد.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد مجتبی حسینی (معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پیام داد.

در پیام سیدمحمدمجتبی حسینی (معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان چنین آمده است:

هو الجمیل

فرزندان عزیز ایران

هنرمندان نامدار فردا

موسیقی، مواجهۀ با خویش و گفتگوی با دیگران است. رنج کریمانه‌ای که به گنج دانایی ره می‌سپارد و خلوت خیال‌انگیزی که جان و جهانِ جامعه را به خونِ آواها و آوازها، جویا و گویا می‌دارد. موسیقی، حماسۀ «شنیدن» و حادثۀ «شنیده‌شدن» است. ملاقات دیگرگونه‌ای که بی‌رخصت زبان، خالق هم‌زبانی‌هاست. روزگار ما، بیش از هر روزگاری، به خلق این گفتگو و ترویج آن محتاج است که به مَرهم موسیقی می‌توان روح مجروحِ انسان را علاج بخشید و خدشۀ خشم را از خاطرۀ جهان زدود.

نهال نازک جشنوارۀ ملّی موسیقی جوان به پویایی فرزندان ایران‌زمین، که کلاه سروَری هنر بر سر و هُمای همت بر شانه دارند، درخت بالنده‌ای شده است که امید ثمرها و سَمرها به دنبال خواهد داشت. خرسندم که به فروتنی می‌توانم آفرین‌گوی هنرمندان این دوره از جشنواره باشم و آرزومندم آموزه‌های استادانِ نیک‌منشِ این روزگار، به‌شایستگی در سرزمین هنر به بار نشیند.

برادر شما

سیدمجتبی حسینی

وزارت ارشاد دفتر موسیقی معاون امور هنری وزارت ارشاد جشنواره موسیقی جوان سیدمحمدمجتبی حسینی سیزدهمین جشنواره موسیقی جوان پیام معاون امور هنری وزارت ارشاد به جشنواره‌ موسیقی جوان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر