کد خبر: 789479 A

کارگروه تخصصی بررسی شیوه‌نامه نحوه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات “ قراردادها“ برای تصویب در کمیسیون برگزار شد.

به‌ گزارش ایلنا، اطلاعات مرتبط با قراردادهای مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از مهمترین انواع اطلاعات موجود در مؤسسات است که از زمان اجرای قانون مورد توجه شهروندان قرار گرفته و درخواست خود را در سامانه ثبت کرده‌اند.

بنابراین گزارش و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تعاملات و همکاری‌های مؤسسات مشمول در قالب انواع قراردادها تنظیم و برنامه ریزی می‌شود و این اطلاعات در زمره اطلاعات عمومی است، منعی برای انتشار از سوی مؤسسات وجود ندارد اما نیاز  به مفروضاتی دارد که باید برای انتشار اطلاعات رعایت شود.

شیوه نامه مذکور با هدف تبیین بیشتر مفهوم قرارداد و انواع اطلاعاتی که قابل ارائه هستند و چگونگی دسترسی به اطلاعات قراردادها در بخش حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تهیه و تدوین شده است.

در نشستی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و... تشکیل شد نظرات وپیشنهادات برای مفاد شیوه نامه ارائه گردید.

بررسی شیوه‌نامه نحوه انتشار و‌دسترسی آزاد به اطلاعات در کارگروه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر