کد خبر: 782976 A

هیات نظارت برمطبوعات به روزنامه «آسیا» به دلیل تخلفات آن روزنامه در شماره‌های اخیر تذکر داد.

 به گزارش ایلنا،دبیر هیات نظارت بر مطبوعات از صدور مجوز فعالیت 84 رسانه مکتوب و الکترونیک در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات خبر داد.

سیدعلاءالدین ظهوریان گفت: در جلسه مورخ 17تیر 98 ضمن طرح موضوعات نظارتی در حوزه ر سانه‌های مکتوب و الکترونیک، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی  قرار گرفت که طی آن با صدور مجوز برای 84 رسانه و تغییر وضعیت 44 رسانه موافقت شد.

به گفته دبیر هیات نظارت برمطبوعات، در این جلسه ضمن بررسی گزارش‌های نظارتی چند رسانه مکتوب و برخط، به روزنامه «آسیا» به دلیل تخلفات آن روزنامه در شماره‌های اخیر تذکر داده شد، همچنین مقرر شد مراتب برای رسیدگی به تخلفات به مرجع قضایی ارجاع شود.

تذکر هیات نظارت بر مطبوعات به روزنامه آسیا و ارجاع پرونده به دس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر