کد خبر: 772496 A

مدرس فلسفه هنر، تاریخ و فرهنگ با بیان اینکه امروز «هنر براى هنر» به هنر براى تجارت، سیاست، فرهنگ، آموزش و حتى فریبکارى و دغل‌بازى تنزل یافته، گفت: هنر به مثابه گونه‌اى از معرفت اصیل که روزگارى عالى‌ترین مرتبه هنر محسوب مى‌شد مورد غفلت واقع شده است.

به گزارش ایلنا، محمد رجبی (دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی و مدرس فلسفه هنر، تاریخ، فرهنگ) در نشست تخصصی «هنر به مثابه ساحتی از معرفت» از سلسله نشست‌های تخصصی «هم‌اندیشی رویکردهای پژوهشی در هنرهای سنتی» که به همت گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه برگزار شد، مطرح کرد.

او گفت: مفهوم «هنر» از گذشته تا امروز مصادیق مختلفى پیدا کرده و کاربردهاى متفاوت و متضادى دارد تا آنجا که از «محاکات زیبایى» که گوهر آن بود، به «محاکات زشتى» نیز رسیده است.

او افزود: از طرف دیگر، «هنر براى هنر» به هنر براى تجارت، تبلیغات، سیاست، درمان، فرهنگ، آموزش و... حتى فریبکارى و دغل‌بازى هم تنزل یافته است.

رجبی تصریح کرد: اما آنچه مورد غفلت قرار گرفته و روزگارى عالى‌ترین مرتبه هنر محسوب مى‌شد، هنر به مثابه گونه‌اى از معرفت اصیل بود که شاخصه حضورى و شهودى داشت.

این مدرس فلسفه افزود: هنرمندان برجسته‌اى که فیلسوفان بزرگ از آثار آنان الهام گرفته‌اند، در چنین ساحتى از هنر سیر مى‌کردند و لذا آثارشان همواره نقطه عطفى در سیر تفکر و فرهنگ بشرى بود و  آنچه مطرح شد، ناظر به همین مفهوم از هنر است.

هنر براى هنر هنرهای سنتی پژوهشگاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر