کد خبر: 771720 A

هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر، در آخرین جلسه خود رای به تعلیق عضویت اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن از خانه تئاتر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، اعضای هیئت مدیره پس از استماع گزارش هیئت تصفیه این تعاونی و محرز شدن عدم همکاری ایشان با هیئت تصفیه، اخلال در امور و ایجاد وقفه در امر رسیدگی به حل شدن پرونده، رای به تعلیق این افراد داد.

خسرو احمدی، مجید جعفری، محمد اعلایی حسینی، جواد اعرابی و مرتضی زیوری اعضاء هیئت مدیره این تعاونی بوده اند که تا رسیدگی نهایی به پرونده و قطعیت حکم عضویت شان در خانه تئاتر به حال تعلیق درآمد. نظر به همکاری صادق توکلی، عضو دیگر هیئت مدیره این تعاونی، هیئت مدیره خانه تئاتر ایشان را از این امر مستثنی کرد.

گفتنی است پرونده تخلف احتمالی هیئت مدیره این تعاونی هم اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

 

خانه تئاتر تعلیق عضویت هیئت مدیره پیشین تعاونی مسکن از خانه تئاتر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر