کد خبر: 768270 A

طرح‌های جدید لباس در جلسه کمیسیون ماده ۴ کارگروه ساماندهی مد و لباس مورد بررسی و داوری قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، ۷۱۹ طرح جدید لباس در جلسه کمیسیون ماده ۴ کارگروه ساماندهی مد و لباس، با حضور کارشناسان و داوران مورد ارزیابی، بررسی و داوری نهایی قرار گرفت.

آثار و طرح‌های بررسی شده در کمیسیون ماده ۴ قانون ساماندهی مد و لباس عموما به حوزه لباس اجتماع بانوان اختصاص دارد.

این کمیسیون با هدف ارزیابی آثار با شاخص تعیین شده مانند توجه به الگوهای ملی و بومی و پرهیز از انتخاب الگوهای بیگانه با حضور کارشناسان متخصص و دینی تشکیل و نسبت به بررسی آثار اقدام می‌کند.

 از این تعداد اثر داوری شده، ۶۶۰ طرح موفق به کسب نشان شیمایا همان شناسه یکپارچه مد و لباس ایران و ۷۷ طرح دیگر توانستند حقوق معنوی اثرشان را در مالکیت معنوی کسب کنند.

طی ۷۰ روز گذشته مجموعا ۳ جلسه کمیسیون ماده ۴ به صورت متمرکز در محل کارگروه ساماندهی مدو لباس و ۱۰ جلسه کمیسیون مذکور به صورت غیرمتمرکز در محل دفاتر طراحی مد و لباس تشکیل شد و مجموعا ۷۱۹ اثر مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته است.

 جلسات کمیسیون ماده ۴ غیر متمرکز در موسسات چیامد، خانه مد مهنوش کیمیایی، خانه مد نفیسه هماتاش، خانه مد نورا کالکشن، خانه مد سارا حمیدی، خانه مد کارمد، خانه مد پروین مهربان، خانه مد میم، خانه مد دزیره و خانه مد سای از موسسات برگزار شده است.

طراحان می‌توانند آثار خود را در حوزه‌های مختلف مد و لباس منطبق با الگوهای اسلامی و ایرانی با مراجعه به نشانی الکترونیکیwww.iranmode.com ثبت نام و حضور آثار پس از ارزیابی اولیه این کارگروه جهت کسب نشان شیماو مالکیت معنوی در کمیسیون ماده ۴ اقدام کنند.

مد و لباس کارگروه ساماندهی مدو لباس دفاتر طراحی مد و لباس الگوهای ملی و بومی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر