کد خبر: 767669 A

معاون گردشگری خبر داد:

معاون گردشگری کشور از تشکیل "اتاق فکر گردشگری" با حضور جوانان متخصص و خلاق در حوزه گردشگری خبر داد.

به گزارش ایلنا، ولی تیموری (معاون گردشگری کشور) گفت: سازمان به عنوان متولی بخش گردشگری کشور موظف است تا از ظرفیت افراد خلاق و ایده پرداز برای توسعه این بخش استفاده کند در همین راستا و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در نظر داریم تا با تشکیل اتاق فکر گردشگری از ظرفیت نخبگان گردشگری در کشور حداکثر بهره را برده و درها را به روی صاحبان فکر و نوآوری باز کنیم.

او افزود: با تشکیل "اتاق فکرگردشگری" به دنبال ایجاد ساختارهایی برای برقراری ارتباط بین صنعت، دانشگاه و بازار با حضور افراد فعال و خوش فکردر حوزه گردشگری هستیم.

تیموری خاطرنشان کرد: بی شک حضور جوانان دغدغه مند و پرانگیزه در یک ساختار هدفمند، جریان مدیریت و به اشتراک گذاری دانش و مهارت شبکه سازی را در پی خواهد داشت.

معاون گردشگری کشور با بیان اینکه درحال حاضر مسایل زیادی در بازار گردشگری وجود دارد که با راه حل افراد خلاق و صاحب ایده جهت یافته و در مسیر درست خود قرار خواهد گرفت تصریح کرد: تزریق اتمسفر خلاقیت و تفکر به گردشگری، بازتعریف نقش نخبگان در ایجاد گفتمان گردشگری کشور و شناسایی و بازجذب نخبگان گردشگری داخل و خارج از طریق ایجاد شبکه ارزش از مهمترین افراد این طرح به شمار می‌رود.

او در ادامه مدیریت دانش، هم افزایی و به اشتراک گذاری تجربیات و مهارت ها در حوزه گردشگری، ارتباط با انجمن‌های علمی، NGOهای گردشگری دانشگاه‌های کشور و فعال صنعت، و ایجاد فضای یادگیری غیر رسمی و اشتراکات یا زبان مشترک این گروه که بخشی از اتاق فکر هستند را از دیگر اهداف تشکیل اتاق فکر گردشگری برشمرد.

گردشگری معاون گردشگری بازار گردشگری اتاق فکر گردشگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر