کد خبر: 766994 A

هفته نامه صدا از سوی قوه قضاییه رفع توقیف شد.

 به گزارش ایلنا سید علی مجتهد زاده وکیل دادگستری  در تویتر خود نوشت : همین امروز که با مساعدت مسولان قوه قضاییه  و بالاخص سرپرست محترم دادسرای فرهنگ و رسانه  دستور رفع توقیف هفته نامه صدا صادر شد تفهیم اتهام  تبلیغ علیه نظام  در سی و هشت بند به مدیرمسئول هفته نامه انجام شد.
هفته نامه صدا 21 اردیبهشت تو قیف شده بود.
هفته نامه صدا رفع توقیف شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر