کد خبر: 764869 A

خانه سینما اعلام کرد:

خانه سینما توضیحاتی در رابطه با حضور همزمان فاطمه معتمدآریا در هیات مدیره خانه سینما و شورای مرکزی انجمن بازیگران ارائه کرد.

به گزارش ایلنا در متن توضیحات خانه سینما در رابطه با حضور همزمان فاطمه معتمدآریا در شورای مرکزی انجمن بازیگران و هیات مدیره خانه سینما و مغایرت این مسئله با اساسنامه خانه سینما آمده است: دوره‌ی دوساله قانونی هئیت مدیره خانه سینما در تاریخ اسفند 97 به پایان رسیده، تمدید این ماموریت به مدت سه ماه و برگزاری مجمع عمومی در دهه‌ی سوم خرداد ماه صرفا از جهت تطبیق گزارش مالی هیئت مدیره با حسابرسی مالی سال 97 صورت گرفته، این افزایش زمان با موافقت روسای صنوف 32 گانه خانه و تائید وکیل خانه سینما بوده است.

مجمع عمومی انجمن بازیگران در زمان از قبل پیش‌بینی شده و موعد قانونی برگزار و انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن با حضور نماینده وزارت کار انجام گرفته، بدیهی است شورای مرکزی منتخب که دوره‌ای دو ساله را پیش رو دارد، نمی‌تواند بابت یک ماه باقیمانده از زمان اضافه شده بر عمر هئیت مدیره فعلی خانه سینما امور جاری خود و انتخاب رئیس و نایب رئیس و .. درون شورای مرکزی را معطل گذارد.

لذا پس از هماهنگی با هئیت مدیره خانه سینما و نماینده وزارت کار و با توجه به اینک خانم معتمدآریا قصد کاندیداتوری مجدد برای هئیت مدیره بعدی خانه سینما را ندارند، ایشان به عنوان شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران انتخاب شده‌اند.

برای پیشگیری از اینگونه مشکلات و همزمانی دوره‌های دوساله صنوف با دوره دوساله هئیت مدیره و با توجه به تغییر زمان مجمع عمومی خانه سینما، از تمامی صنوف 32 گانه می‌خواهیم تا تاریخ مجامع عمومی و انتخابات خود را به گونه‌ای طراحی نمایند که قبل از انتخابات هئیت مدیره خانه سینما، هیئت مدیره‌های جدید صنوف آغاز به فعالیت نمایند.

ضور معتمد آریا در هیات مدیره خانه سینما و ریاست انجمن بازیگران ق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر