کد خبر: 764449 A

روزنامه اطلاعات تعداد صفحات خود را بدلیل گرانی کاغذ کاهش داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روزنامه اطلاعات امروز در صفحه دوم خود نوشت: به اطلاع خوانندگان ارجمند می‌رسانیم باتوجه به تحریم‌های ظالمانه کشور و کمبود و گرانی شدید کاغذ، به خاطر کاستن از هزینه‌ها و همراهی با دولت جمهوری اسامی در صرفه‌جویی ملی، تصمیم گرفتیم از امروز 4 صفحه از صفحات لایی روزنامه بکاهیم طبعاً تلاش  خواهیم کرد با ارائه مطالب گزیده‌تر و کیفی‌تر تأثیر این کاهش را به حداقل ممکن برسانیم.

روزنامه اطلاعات از امروز شنبه 28 اردیبهشت در ۱۲ صفحه اصلی و 8 صفحه ضمیمه منتشر می‌شود.

روزنامه اطلاعات پیش از این در 16 صفحه اصلی منتشر می‌شد.

 

 

روزنامه اطلاعات کاهش صفحات روزنامه اطلاعات به علت گرانی کاغذ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر