کد خبر: 764393 A

در راستای حفظ، احیا و اشاعه هنرهای سنتی ایران، آیینه شمعدان تلفیقی از هنر معرق زمینه چوب و مشبک فلز که مرز بین دو تاریخ صفوی و قاجار است در پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ساخته شد.

به گزارش ایلنا، سیدعبدالمجید شریف زاده (رییس پژوهشکده هنرهای سنتی) با اعلام خبر ساخت و احیا آیینه و شمعدان دوران صوفی، گفت: طرح این آیینه و شمعدان‌ها ختایی و اسلیمی با برداشتی از هنر تذهیب است.

وی با بیان اینکه چوب‌های مصرفی این طرح کیکم، عناب ، گردو ،کرات، ازاد و اقاقیا است افزود: طرح کار شده متعلق به دوره صفوی است ولی این آیینه و شمعدان در دوران قاجار در کنار هم دیده شده و از این رو مرز بین دو تاریخ صفوی و قاجار  است.

شریف زاده با اشاره به اینکه هنرهای بومی و سنتی بر باور، حفظ ، احیاء و خلاقیت در رشته هنرهای سنتی با رویکرد زیبا شناسانه و کاربردی استوار است تصریح کرد: تلفیق و ساخت این اثر در جهت نو آوری و یادآوری تاثیرات متقابل هنرها است.

رییس پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه افزود: آیینه، تاج خورشیدی و تلئلو فلز برنج و مس این آیینه و شمعدان را به مجموعه‌ای از نور تبدیل کرده است.

او گفت: تلفیق چوب و فلز از ارکان شاخص این کار است که از سال ۱۳۷۲در اکثر کارهای افسانه اسلیمی دیده شده اما در این اثر فلز مشبک و معرق چوب بر هم کنش و تأثیرات زیبایی شناسانه ازتلفیق را نمایش داده است.

دوران قاجار آیینه و شمعدان‌ هنر تذهیب هنرهای سنتی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر