کد خبر: 763637 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

مرکز آمار ایران با انتشار اینفوگرافی، نتایج طرح‌آمارگیری از گرشگران ملی- بهار ١٣٩٧ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار ایران با هدف معرفی استان‌های دارای بیشترین سهم از گردشگری داخلی و بیشترین اهداف اصلی  از گردشگری داخلی با انتشار اینفوگرافی، نتایج طرح‌آمارگیری از گرشگران ملی- بهار ١٣٩٧ را اعلام کرد.

بر اساس این اینفوگرافی که از نتایج طرح‌آمارگیری از گرشگران ملی- بهار ١٣٩٧  تهیه شده است، ۳۱ درصد خانوارهای ایرانی به سفر نرفتند و از میان ۶۹ درصد خانوارهایی که به سفر رفتند، استان‌های مازندران، خراسان رضوی، گیلان، فارس و تهران بیشترین سهم از بازدید گردشگران داخلی را کسب کردند.

در این میان استان مازندران با ۸.۸ درصد، خراسان رضوی با ۷.۵ درصد، گیلان با ۷.۲ درصد، فارس با ۶.۴ درصد و تهران با ۶ درصد از جذب گردشگران در صدر استان‌های دارای بیشترین سهم از بازدید گردشگران خارجی قرار گرفته‌اند و سایر استان‌ها درصدهای پایین‌تری از جذب گردشگران داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. درواقع می‌توان گفت ۳۶.۲ درصد گردشگران داخلی به ۵ استان مذکور سفر کرده‌اند.

در این اینفوگرافی بیشترین اهداف اصلی از گردشگری داخلی دیدار دوستان و بستگان عنوان شده است که با ۴۲ درصد در صدر اهداف سفرهای داخلی قرار گرفته است. در این میان ۲۹ درصد گردشگران داخلی به منظور گردش و تفریح سفر کردند و ۱۴ درصد با هدف درمان به سفر رفتند.

همچنین ۶ درصد گردشگران داخلی با هدف زیارت و ۶ درصد دیگر با هدف خرید و البته ۳ درصد گردشگران با سایر اهداف مانند کسب و کار و آموزش و... به سفر رفتند.

23

استان مازندران سفر سفر به مازندران اینفوگرافی گردشگری داخلی دیدار دوستان و بستگان خانوارهای ایرانی سفر به گیلان طرح‌آمارگیری از گرشگران ملی- بهار ١٣٩٧
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر