کد خبر: 762777 A

رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ خبر داد: ارز تخصیصی به کاغذ نشر و مطبوعات ۴۲۰۰ تومانی باقی می‌ماند.

به گزارش ایلنا، حسین انتظامی (رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ) با اشاره به جلسه امروز با معاون اول رئیس جمهور گفت: ارز تخصیصی به کاغذ نشر و مطبوعات ۴۲۰۰ تومانی باقی می‌ماند.

انتظامی در خصوص سایر مصوبات این جلسه که به ریاست اسحاق جهانگیری تشکیل شد، توضیح داد: در این جلسه بر وظیفه نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نحوه توزیع این کاغذها تاکید شد.

او خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد کاغذهای موجود در گمرک، ظرف دو هفته ترخیص و توزیع شوند. همچنین در این جلسه مقرر شد با افرادی که با ارز دولتی کاغذ وارد کرده‌اند و آن را خارج از نظارت وزارت فرهنگ یا با نرخ‌ آزاد توزیع و یا انبار کرده‌اند با جدیت برخورد شود.

ارز کاغذ نشر و مطبوعات ۴۲۰۰ تومانی می‌ماند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر