کد خبر: 760217 A

به دنبال تاکید محمد شریعتمداری بر سخت و زیان‌آور بودن شغل خبرنگاری و روزنامه‌نگاری، شاغلان این حرفه می‌توانند با استفاده از این قانون بازنشسته شوند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، شرایط بازنشستگی مشمولان مشاغل سخت و زیان‌آور در شغل‌هایی که مشمول این ماده می‌شود، به شرح زیر است:

الف) شرایط بازنشستگی برای مردان:

1- داشتن 50 سال سن و 30 سال سابقه. {سابقه کار سخت و زیان آور  ضرب در  یک و نیم ) + سابقه کار عادی}

2-داشتن 60 سال سن و 20 سال سابقه. {سابقه کار سخت و زیان آور  ضرب در  یک و نیم) + سابقه کار عادی}

3-داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی.

ب) شرایط بازنشستگی برای زنان:

1-داشتن 45 سال سن و 30 سال سابقه. {سابقه کار سخت و زیان آور ضرب در  یک و نیم)  + سابقه کار عادی}

2-داشتن 55 سال سن و 20 سال سابقه. {سابقه کار سخت و زیان آور ضرب در  یک و نیم)  + سابقه کار عادی}

3-داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی.

4- داشتن20 سال سابقه کار و 42 سال سن، با 20 روز حقوق بازنشسته می شوند.

 درعین حال شرایط قبلی آئین نامه به قوت خود باقی بوده و افرادی که دارای 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشند بدون شرط سنی می‌توانند تقاضای خود را ارائه کنند.
 اگر فردی یک سال در شغل سخت و زیان‌آور فعالیت کند، سابقه بیمه وی یک سال و نیم محاسبه می‌شود.

بیمه خبرنگاران و روزنامه نگاران خبرنگاران و روزنامه‌نگاران با چند سال سابقه بیمه می‌توانند بازن بازنشستگی خبرنگاران و روزنامه نگاران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر