کد خبر: 749425 A

اشیای معرف عصر آهن که در مخزن و موزه باستانشناسی شهر سنندج نگهداری می‌شود، مستندنگاری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، اشیای معرف عصر آهن که در مخزن و موزه باستانشناسی شهر سنندج نگهداری می‌شود با حضور کارشناسان باستانشناسی استان مستندنگاری می‌شود.

این مستندنگاری با حضور کارشناسان باستانشناسی استان متشکل از  زاهد کریمی و اقبال عزیزی و  سیف پناهی و همچنین حسن زاده نماینده موزه ملی آغاز شده و تا اتمام کامل بخش‌های مهم این آثار، ادامه خواهد داشت.

این پروژه مستندنگاری به عنوان یکی از پیش نیازهای همایش بین المللی عصر آهن غرب و شمال غرب کشور که در آبان ماه سال جاری در سنندج برگزار خواهد شد، در حال اجرا است.

اشیاء مخزن و موزه باستانشناسی سنندج موزه باستانشناسی سنندج اشیاء مخزن مستند نگاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر