کد خبر: 735303 A

همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران به همت کانون مطالعات بینارشته‌ای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، همایش قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران به همت کانون مطالعات بینارشته‌ای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷، از ساعت ۹ تا ۱۷، در باغ ‌موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این همایش با هدف بازشناسی موقعیت قراخانیان در ارتباط با فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی (تعاملات فرهنگی و تمدنی جهان ایرانی اسلامی با جامعه و حکومت قراخانیان) برگزار می‌شود.

در سطوحی فراتر، این همایش در پی بررسی و بازشناسی پیوندهای تاریخی ایران با آسیای مرکزی در زمینه‌های فرهنگی، ادبی، زبانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در یک بازه زمانی چهار سده‌ای منتهی به حمله مغولان است. بیشینه قلمرو قراخانیان در حال حاضر شامل بخش‌هایی از قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، روسیه، چین و مغولستان است؛ کشورهایی که عمده آنان از همسایگان و محیط پیرامونی ایران هستند و مناسبات ایران و این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است.

افزایش آگاهی از تاریخ مناسبات ایران و قراخانیان در وجوه گوناگون، سرمایه‌ای برای ارتقای مناسبات کنونی ایران با شمار زیادی از همسایگان و شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، چه در سطوح سیاسی و چه مردمی است.

پذیرش مقالات در چارچوب تحقق هدف فوق صورت خواهد گرفت.

دانشگاه تهران همایش قراخانیان فرهنگ و تمدن ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر