کد خبر: 731778 A

پژوهشکده تاریخ اسلام منتشر کرد؛

دو اثر جدید توسط پژوهشکده تاریخ اسلام منتشر شد: نخستین اثر با نام «ایران در گذار از عصر ساسانی به عصر اسلامی» به قلم شهرزاد ساسان‌پور به رشته تحریر درآمده است و کتاب دوم نیز با نام « اندیشه جهانی و آزادی باورها در پزشکی تمدن اسلامی» به قلم ماکس مایرهوف و ترجمه قربان بهزادیان‌نژاد روانه بازار کتاب شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دو اثر جدید توسط پژوهشکده تاریخ اسلام منتشر شد: نخستین اثر با نام «ایران در گذار از عصر ساسانی به عصر اسلامی» به قلم شهرزاد ساسان‌پور به رشته تحریر درآمده است و کتاب دوم نیز با نام «اندیشه جهانی و آزادی باورها در پزشکی تمدن اسلامی» به قلم ماکس مایرهوف و ترجمه قربان بهزادیان‌نژاد روانه بازار کتاب شده است.

ایران در گذار از عصر ساسانی

این پژوهش تلاشی است برای یافتن پیوستگی‌ها و گسستگی‌هایی که جامعه ایران در خلال گذار از عصر ساسانی به عصر اسلامی تا پایان امویان، در زمینه ساختار اجتماعی به‌ویژه قشربندی اجتماعی تجربه کرده است. لذا از یک سو، ساختار اجتماعی ایران در دوره‌های ساسانی و اموی و روند دگرگونی‌های آن، با روش مقایسه تطبیقی- تاریخی و بهره‌گیری از مباحث نظری جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر، ضمن ترسیم نظام قشربندی در هر دو عصر، وضعیت اقشار، روابط درون‌قشری و روابط میان‌قشری در ساختار اجتماعی ایران مشخص شده است. پس از آن وجوه اشتراک و افتراق، پیوستگی‌ها و گسستگی‌ها، علل تداوم و تغییر و تحول در ساختار اجتماعی ادوار مورد نظر (که در بیشتر موارد به رابطه ساختار اجتماعی با ساختار سیاسی معطوف است) به‌صورت تبیینی ارائه شده است.

آزادی باورها در پزشکی اسلامی

این کتاب، حاوی مجموعه‌ مقالاتی است که «ماکس مایرهوف» چشم‌پزشک و مورخ  عرصه تاریخ پزشکی، در چهار حوزه 1مختلف بررسی کرده است. نخست، نقش پزشکان و اندیشمندان مسیحی، یهودی، صابئی و غیره در نهضت ترجمه، درمانگری و نهادسازی؛ دوم، نقد و ارزیابی نهاد آموزش و درمانگری و محتوی آثار برجای‌مانده از اندیشمندانی چون بقراط، جالینوس و دیگران و ارائه شیوه‌های تصحیح آنها؛ سوم، انجام کارهای نوآورانه در زمینه تشخیص، درمان، پیشگیری و برخی از عوامل تأثیرگذار؛ و در پایان، بررسی خلاصه تاریخ چشم‌پزشکی و تکیه بر درمان‌های پزشکی و جراحی آب‌مروارید، به رشته تحریر درآورده است.

تمدن اسلامی پزشکی پژوهشکده تاریخ اسلام قربان بهزادیان نژاد ماکس مایرهوف اندیشه جهانی و آزادی باورها در پزشکی تمدن اسلامی ایران در گذار از عصر ساسانی به عصر اسلامی اسلا شهرزاد ساسان‌پور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر