کد خبر: 730821 A

برگزیدگان دوره بیست ساله جایزه مهرگان ادب – سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۷ معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، دبیرخانه جایزه مهرگان در دومین گزارش خود اسامی رمان‌های راهیافته به جایزه مهرگان طلایی را اعلام کرد. این رمان‌ها طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۷ آثار منتخب جایزه مهرگان ادب در بخش رمان بوده‌اند.

در طول دو دهه برگزاری جایزه مهرگان ادب ۴۴ رمان به عنوان رمان‌های برگزیده، تحسین شده و یا تقدیر شده انتخاب شده است.

۴۱  نویسنده این ۴۴ رمان را نوشته‌اند؛ در این میان سه نویسنده که به اسامی آنها در این گزارش جداگانه اشاره می‌شود، هر کدام دو اثر برگزیده داشته‌اند که مطابق آیین نامه جایزه مهرگان طلایی، تنها یک رمان از آنها می‌تواند در فهرست مهرگان طلایی قرار گیرد.

بنابراین تا کنون ۴۱ رمان به فهرست مهرگان طلایی راه یافته‌اند و با انتخاب و معرفی رمان برگزیده دوره بیستم جایزه مهرگان ادب، این رمان نیز به این فهرست افزوده خواهد شد و مجموعاً ۴۲ رمان در چرخه داوری جایزه مهرگان ادب قرار گرفته و با هم رقابت می‌کنند.

هیأت داوران جایزه مهرگان طلایی از چهره‌های برجسته ادبیات داستانی معاصر ایران تشکیل شده که هر یک چند دوره پیوسته یا به تناوب، در جایزه مهرگان ادب داوری کرده‌اند.

صفدر تقیزاده، گلی امامی، عنایت سمیعی، ثریا قزلایاغ، مهدی غبرایی، پروین سلاجقه، مژده دقیقی و علیرضا سیفالدینی داوران جایزه مهرگان طلایی هستند، یک داور نیز در بهار سال آینده به جمع این داوران خواهد پیوست و ترکیب نه نفره داوران مهرگان طلایی کامل خواهد شد. عنایت سمیعی که سالها دبیر و داور جایزه مهرگان ادب بوده، در نخستین دوره جایزه مهرگان طلایی دبیری هیأت داوران را به عهده دارد.

جایزه مهرگان طلایی مطابق آیین نامه اعطای جوایز مهرگان، هر ده سال یک بار برگزار می‌شود و در بخش ادب به یک رمان و یک مجموعه داستان و در بخش علم به یک اثر علمی تعلق خواهد گرفت.

نخستین دوره جایزه مهرگان طلایی به بخش«رمان»  اختصاص یافته است؛ با این توضیح که به دلیل مهیا نبودن شرایط و عدم امکان برگزاری مراسم، این جایزه در پایان دهه اول برگزار نشد، اکنون و در پایان دهه دوم برگزاری جایزه مهرگان ادب، برگزیده جایزه مهرگان طلایی از میان آثار منتخب دو دهه برگزیده خواهد شد.

هیأت داوران رمانهای انتخاب شده طی بیست دوره جایزه مهرگان ادب را ارزیابی می‌کنند و از میان آنها یک رمان را به عنوان برگزیده جایزه مهرگان طلایی انتخاب خواهند کرد.

جایزه مهرگان طلایی برای انتخاب بهترین «مجموعه داستان»  و بهترین «اثر علمی» پس از پایان بیستمین دوره برگزار خواهد شد.  در حال حاضر این دو بخش در دوره پانزدهم فعالیت خود قرار دارند.

فهرست ۴۲ رمان راهیافته به جایزه مهرگان طلایی (به نظم الفبایی نام کتاب‌ها)

37

رمان کوچه ابرهای گمشده نوشته کورش اسد و رمان زیر چتر شیطان نوشته محمد ایوبی، در فهرست جایزه مهرگان طلایی قرار دارد و داوری خواهد شد . نویسندگان این رمان‌ها در زمان اهدای جایزه مهرگان ادب زنده نبوده‌اند.

 مطابق آیین نامه جایزه مهرگان طلایی زنده نبودن نویسنده مانعی برای حضور اثر او و رقابت با آثار نویسندگان زنده ایجاد نخواهد کرد.

همچنین مطابق آیین نامه جایزه مهرگان طلایی، از هر نویسنده تنها یک رمان می‌تواند در چرخه داوری مهرگان طلایی قرار گیرد؛ بنابراین اثری از نویسنده که مرتبه بالاتری در جایزه مهرگان ادب کسب کرده باشد به فهرست جایزه مهرگان طلایی راه می‌یابد و اثر یا آثار دیگر نویسنده از فهرست مهرگان طلایی کنار گذاشته می‌شود.

در طول بیست سال برگزاری جایزه مهرگان ادب سه نویسنده دارای دو اثر برگزیده در دوره‌های مختلف جایزه بوده‌اند که یک اثر آنها به شرح زیر کنار گذاشته شده است. اسامی این نویسندگان به شرح زیر است: تعلیق؛ محمد رحیم اخوت؛ انتشارات آگاه، رویای تبت؛ فریبا وفی؛ نشر مرکز و. کی ما را داد به باخت؛ فرهاد کشوری؛ انتشارات نیلوفر از آنجمه هستند.

کار داوری آثار در جایزه مهرگان طلایی از مردادماه ۱۳۹۷ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. طبق برنامه پیش‌بینی شده برگزیده جایزه مهرگان طلایی اواخر پاییز سال ۱۳۹۸ در مراسم مستقلی که جزییات آن در گزارش‌های بعدی دبیرخانه اعلام می‌شود، معرفی خواهد شد.

رمان جایزه مهرگان رمان‌های راهیافته رمان‌های راهیافته به جایزه مهرگان طلایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر