کد خبر: 720384 A

نشست علمی تخصصی "کتیبه‌های فارسی در بناهای تاریخی حوزه قفقاز" برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، پژوهش "کتیبه‌های فارسی در بناهای تاریخی حوزه قفقاز" بخشی از پروژه میدانی "بررسی کتیبه‌های فارسی در جهان نوروز" حاصل تحقیق و سفر این پژوهشگر به قفقاز و بررسی کتیبه‌های فارسی این منطقه است.

نشست علمی تخصصی "کتیبه‌های فارسی در بناهای تاریخی حوزه قفقاز" توسط موسسه فرهنگی ایکوموس ایران از ساعت ١٥تا ١٧روز سه شنبه ٩بهمن در مرکز هنر پژوهشی نقش جهان برگزار می‌شود. مرتضی رضوانفر (عضو هیات علمی پژوهشکده زبان شناسی، متون و کتیبه‌های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری) در نشست علمی تخصصی"کتیبه‌های فارسی در بناهای تاریخی حوزه قفقاز" سخنرانی خواهد کرد.

این نشست با جلسه گفتگو درباره ضرورت شناسایی، بررسی، حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ایران خارج از مرزهای سیاسی فعلی همراه است.

11

قفقاز بناهای تاریخی كتیبه‌های فارسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر