کد خبر: 716381 A

این کتاب همانند دانشنامه‌ای است که خوانندگان با مراجعه به آن می‌توانند با کلیه اوزان عروضی، اعم از اصلی و تقطیعی، آشنا شوند.

به گزارش ایلنا، در مجموعه حاضر که یک اثر آموزشی است، خوانندگان با قرائت آثار منتخب با اوزان عروضی آشنا می‌شوند. از آنجا که آشنایی با اوزان عروضی برای شعرا، علاقه‌مندان به شعر و محققین ضروری است، در این کتاب به نکات فنی اشاره شده است.

برای استفاده از این کتاب فرض بر این گذاشته شده است که خوانندگان با قواعد تقطیع آشنا هستند. به خوانندگانی که تاکنون با این قواعد آشنا نشده‌اند توصیه می‌شود برای استفاده بهتر از این مجموعه، با این فن آشنا شوند.

در تشخیص اوزان عروضی گوش مقام اول را داراست. به همین دلیل، در امر آموزش، از روش تکرار استفاده شده است. این کتاب همانند دانشنامه‌ای است که خوانندگان با مراجعه به آن می‌توانند با کلیه اوزان عروضی، اعم از اصلی و تقطیعی، آشنا شوند.

جلد چهارم آشنایی با اوزان عروضی، تالیف غلامرضا پناهی را انتشارات پیام در ۲۹۱ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ نسخه، به قیمت ۳۰۰۰۰ تومان منتشر کرده است.

غلامرضا پناهی اوزان عروضی انتشارات پیام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر